Bảo tồn văn hóa chè thái nguyên – Trà Thái Nguyên Ngon

Việc khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới, giới thiệu bảo tồn văn hóa chè thái nguyên với đông đảo nhân dân trong nước và quốc tế.

Cùng với đó, mục tiêu của Đề án còn nhằm thúc đẩy việc phục dựng, tạo lập và phát huy giá trị các hoạt động lễ hội, Festival Trà, nét sinh hoạt văn hóa truyền thống, độc đáo của tỉnh Thái Nguyên.

Bảo tồn văn hóa <a src=chè thái nguyên” width=”450″ height=”300″ data-lazy-/>

Bảo tồn văn hóa chè thái nguyên

Những giá trị văn hóa chè thái nguyên giúp người dân có cuộc sống vật chất, tinh thần phong phú, lành mạnh, văn minh; làm phong phú các hoạt động văn hóa, du lịch, dịch vụ liên quan đến trà thái nguyên, tạo việc làm cho người dân trong tỉnh; phát triển các mô hình trồng và chế biến chè, xây dựng làng nghề chè truyền thống trong địa bàn tỉnh.

Văn hóa trà thái nguyên không chỉ biểu thị ở thức uống mà còn biểu thị ở cung cách uống và truyền thống lịch sử – văn hoá của cả một cộng đồng Thái nguyên và người Việt. Kết tinh tri thức của con người, đồng thời, phản ánh trình độ thẩm mỹ, tâm lý, tín ngưỡng, phong tục tập quán, cách xử thế của một nhóm người, một cộng đồng, một vùng dân cư hoặc của cả một dân tộc. Do đó, việc Bảo tồn văn hóa chè thái nguyên là cần kíp, cấp thiết.

Đề án bảo tồn văn hóa chè thái nguyên được phê duyệt với 7 nội dung hoạt động chính:

Bảo tồn và phát triển các vùng chè, làng chè truyền thống nổi tiếng, gắn với phương thức sản xuất cổ truyền như: Tân Cương, La Bằng, Khe Cốc Trại Cài, Sông Cầu. Quy hoạch lại các vùng trồng chè để nâng cao năng suất, chất lượng và tính an toàn của nguyên liệu chè búp tươi.

Sưu tầm, tổng hợp, kiểm kê, bảo quản, lập hồ sơ khoa học và trưng bày, triển lãm các hiện vật, di vật cổ vật; khôi phục, giữ gìn, nâng cao chất lượng và phát huy các loại hình văn hóa nghệ thuật.

Nâng cao chất lượng và phát huy các lễ hội dân gian truyền thống của Thái Nguyên, văn hóa ẩm thực trà tại các cộng đồng dân cư. Đồng thời, phát triển các loại hình văn hóa nghệ thuật song hành với văn hóa chè thái nguyên.

Hoàn thiện các cơ sở văn hóa, thể thao phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao, cộng đồng và tổ chức Festival trà thái nguyên. Bảo tàng tỉnh, Nhà văn hóa đa năng, Trung tâm Triển lãm văn hóa, Khu liên hợp thể thao, Trung tâm đua thuyền.

Đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ quản lý chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, các nhà nghiên cứu văn hóa. đào tạo kỹ năng, nghề nghiệp, văn hóa ứng xử, giao tiếp và trình diễn nghệ thuật mời trà, thưởng trà.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *