Đề xuất gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước

Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước sẽ có thể được gia hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 10-2020.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *